Dotacje unijne

Wzrost konkurencyjności Firmy BNS

dla rozwoju Mazowsza

Tytuł projektu: Wzrost konkurencyjności Firmy BNS Arkadiusz Najko poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii procesu produkcyjnego w branży motocyklowej za pomocą pionowego centrum obróbczego CNC”

Nazwa beneficjenta: Business Networking & Solutions Arkadiusz Najko

Całkowita wartość projektu: 1 563 330,00 PLN

Kwota dofinansowania: 608 809,00 PLN

„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa”.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: http://mazowia.eu/   

Ogłoszenia o zamówieniach w ramach projektu.

Do grupy należą:
Kontakt

Business Networking & Solutions
ul. Modlińska 10 
05-092 Izabelin-Dziekanówek  

telefon: +48 22 100 4 730
email: office@bnsolutions.pl